فیلتر دسته بندی قوانین و مقررات : 

ghannon-cat-filter

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

(مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)

قانون ساماندهی بازار زمین مسکن اجاره بها

(مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۱۰)

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

(مصوب ۱۳۱۸/۰۴/۲۴)

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

(مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۲۳)

قانون نظام صنفی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

(مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴)

قانون‌ برگزاری مناقصات

(مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵)

error: محتوای سایت محافظت شده است . وب سایت ابراهیم فصیحی مقدم
پیمایش به بالا