دسته نظریه مشورتی: شهرداری

تاریخ نظریه: 

1400/11/03

شماره نظریه: 

7/1400/604

چنانچه شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی ملک اشخاص را تصرف کند؛ اعم از این‌که پیش از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در سال 1390 باشد یا پس از آن؛ شهرداری باید …

تاریخ نظریه: 

1401/06/01

شماره نظریه: 

7/1401/83

الزامات مربوط به ساخت و ساز در مقررات مربوط؛ از جمله مقررات ملی ساختمان مورد اشاره در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش‌بینی و ضمانت اجرای تخطی از آن، از جمله …

تاریخ نظریه: 

1401/07/02

شماره نظریه: 

7/1400/1398

در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص نقل و انتقال و واگذاری …

تاریخ نظریه: 

1401/07/04

شماره نظریه: 

7/1400/1661

چنانچه مالک بدون مجوز قانونی و رعایت مقررات ماده 6 قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب 1393 مبادرت به احداث بنا در حریم (که قبلاً تعیین شده است) نماید، رفتار مالک …

تاریخ نظریه: 

1402/02/23

شماره نظریه: 

7/1401/1198

کمیسیون‌ بدوی و کمیسیون تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواجهه با گزارش جدید شهرداری مبنی بر اشتباه بودن گزارش تخلف قبلی، تکلیفی ندارند و به سبب…

تاریخ نظریه: 

1402/02/24

شماره نظریه: 

7/1401/944

، در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش‌بینی نشده است و نمی‌توان با اخذ ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و یا مواد مربوطه…
error: محتوای سایت محافظت شده است . وب سایت ابراهیم فصیحی مقدم
پیمایش به بالا